Sacrament Eucharystii

14 maja 2021 | Sacramenty

Sakrament Komunii Świętej w naszej parafii

Chrzest święty jest podstawą wszelkiego życia chrześcijańskiego, bramą do życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Przez tę ofiarę wylewa łaskę zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Służba eucharystyczna zawsze obejmuje: głoszenie Słowa Bożego, dziękczynienie Bogu Ojcu za całą Jego dobroć, a zwłaszcza za dar Jego Syna; konsekracja chleba i wina oraz uczestnictwo w liturgii przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej. Te elementy stanowią jeden akt kultu.

” Albowiem kto je i pije niegodnie, sam sobie potępienie je i pije, nie rozeznając ciała Pańskiego.” — Pierwszy List Apostoła Pawła do Koryntian 11:30

Eucharystia jest wspomnieniem Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia dokonanego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, dzieła obecnego w akcie liturgicznym.

Parafia musi przygotować się do Komunii Świętej bez względu na wiek.

  • Dorośli uzgadniają indywidualnie z proboszczem parafii przygotowanie do Komunii Świętej.
  • Dzieci przygotowują się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii w czwartym roku katechezy.
  • Dzieci przygotowują się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w wieku 7-9 lat.
  • Przygotowanie trwa – 2-3 lata. Katecheza odbywa się raz w tygodniu.
  • Sakrament Pierwszej Komunii powinien być poprzedzony aktem chrztu.

Zostaw prośbę do Jezusa z Mylatyna

W każdy piątek odbywa się osobne nabożeństwo do Jezusa z Mylyatyna.
Tutaj możesz zostawić swoje prośby: dziękczynienie, prośby, modlitwy o zdrowie, rozwiązywanie problemów, za żywych i umarłych.

Może ci się też spodobać

„Wakacje z Bogiem” w Jaremczy

„Wakacje z Bogiem” w Jaremczy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 września – Niech nowy rok szkolny rozpocznie się z Bogiem

1 września – Niech nowy rok szkolny rozpocznie się z Bogiem

W dniach 20-24 sierpnia grupa młodzieży z Polski pracowała na cmentarzu w Tadanach

W dniach 20-24 sierpnia grupa młodzieży z Polski pracowała na cmentarzu w Tadanach