Zaznacz stronę

Obrzęd Pogrzebu

Obrzęd pogrzebowy w naszej parafii Możliwość pogrzebu kościelnego wynika nie tylko z obowiązku wspólnoty do pochówku zmarłego, ale także z godności, jaką człowiek otrzymuje przez przyjęcie wiary i sakrament chrztu. Zgodnie z tradycją kościelną wszyscy ochrzczeni mają...

Sakrament Namaszczenia

Sakrament Namaszczenia w naszej parafii Namaszczenie dopełnia łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby zakorzenił nas głębiej w synostwie Bożym, silniej zjednoczył nas z Chrystusem, umocnił naszą więź z Kościołem, bardziej pociągał nas do jego...

Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa w naszej parafii Zjednoczeniu małżeńskiemu, w którym mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę na całe życie, kieruje się swym naturalnym charakterem dla dobra pary oraz dla narodzin i wychowania dzieci: ten związek między ochrzczonymi został...

Sacrament Eucharystii

Sakrament Komunii Świętej w naszej parafii Chrzest święty jest podstawą wszelkiego życia chrześcijańskiego, bramą do życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez tę ofiarę wylewa łaskę zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół. Służba...

Sakrament Chrztu Św

Sakrament chrztu w naszej parafii Chrzest święty jest podstawą wszelkiego życia chrześcijańskiego, bramą do życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Poprzez chrzest zostajemy uwolnieni od grzechu i odrodzimy się jako dzieci Boże, stajemy się...